Martin Godal

Martin Woll Godal at Gustavsberg. August 2021

Irene Nordli

Irene Nordli at Gustavsberg. August 2021

Michael geertsen

Michael Geertsen at Norsk Teknisk Poselen.  August 2021

Kirsi Kivivirta

Kirsi Kivivirta at Norsk Teknisk Porselen (NTP). August 2021